เกี่ยวกับเรา RAYONGCLEANING

ระยองคลีนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการทำความสะอาด ครบวงจร ในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไป เราใส่ใจในเรื่องการทำความสะอาด ทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ด้วยเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดคุณภาพสูงโดยเฉพาะรวมทั้งมีทีมงาน ทำความสะอาดมืออาชีพพร้อมให้บริการด้านทำความสะอาดแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา

ระยองคลีนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการทำความสะอาด ครบวงจร ในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไป เราใส่ใจในเรื่องการทำความสะอาด ทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ด้วยเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดคุณภาพสูงโดยเฉพาะรวมทั้งมีทีมงาน ทำความสะอาดมืออาชีพพร้อมให้บริการด้านทำความสะอาดแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา

วิสัยทัศน์ (VISION)

1. เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการทำความสะอาดครบวงจร ในภาคอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และโครงการก่อสร้างทุกขนาด รวมถึงลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไป

2. เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการส่งแม่บ้าน คนสวน ประจำสำนักงาน โรงงาน รวมถึงลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

3. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บำบัดกลิ่น โดยใช้เทคโนโยชีวภาพนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนในการจัดการมลภาวะให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

4. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการงานซักผ้าด้วยระบบซัก-อบอุตสาหกรรม ซักผ้าโรงงาน รวมถึงงานซักแห้ง ซักน้ำมัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตวาหกรรมรวมถึงลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไป